2018

ARBETET MED KALMAR VIN- & CHAMPAGNE 2018 ÄR IGÅNG SÅTILLVIDA ATT VI BESLUTAT ARRANGERA DEN IGEN.

 

DATUM OCH UTSTÄLLARE KOMMER ATT PRESENTERAS HÄR UNDER VÅREN 2018.

 

FÖR FORTLÖPANDE INFORMATION,

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK